Yhdistys

Joensuun Seudun Nuorisoasuntoyhdistys (Josna) on perustettu vuonna 2002. Josna kuuluu valtakunnalliseen nuorten asumisen etujärjestö Nuorisoasuntoliittoon (NAL). Josna vuokraa asuntoja alle 30-vuotiaille työssä käyville tai työelämään hakeutuville nuorille, tuottaa asumisen sisältöpalveluita ja toimii nuorten asumisen edunvalvojana.

 

Josna on nuorten asumisen sisältöpalvelujen kehittäjä ja mallintaja. Josna on toiminut tukipalvelujen kehittäjänä vuosina 2006–2009 RAY:n projektirahoituksella. RAY:n kohdennettua toiminta-avustusta (Ak) yhdistys on saanut vuodesta 2010 lähtien. Nuorten tuetun asumisen palvelumyynti ei kuulu RAY:n toiminta-avustuksen piiriin.

 

Josna toimii nuorten (17–29-vuotiaiden) sosiaalisen asumisen kehittäjänä Joensuussa ja Joensuun seudulla. Yhdistyksen tavoitteena on tuottaa asumisen neuvontaa, ohjausta, koulutusta ja tukipalveluja. Toimintamme perustana on nuorille suunnattujen asuntojen järjestäminen (esim. välivuokrauksen tai yhteistyökumppaneiden kautta). Yhdistys ei omista asuntoja. Josna toimii palvelun tuottajana. Asukkaat valitaan sosiaalisin perustein haastattelujen kautta. Josna osallistuu sekä paikallisesti että valtakunnallisesti verkostomaiseen toimintaan, joka edistää kohderyhmään kuuluvien nuorten asuttamista.

 

Nuttu-projektilla on kehitetty sekä mallinnettu tuetun asumisen palvelu että tuotteistettu. Malli tukeutuu polkuajatteluun ja sosiaaliseen vahvistamiseen. Työskentely etenee vaiheittain ja perustuu sopimuksellisuuteen. Kohderyhmänä ovat 17–29-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat tukea asumiseen ja elämänhallintaan.

 

Josnan tavoitteena on parantaa alle 30-vuotiaiden Joensuun seudun nuorten asuinoloja ja tehdä nuorisoasumista tunnetuksi. Ensimmäiset kolme asuntoa tulivat 2007 välivuokrauksen kautta Joensuun Kodeilta.  Josna tekee yhteistyötä Y-säätiön kanssa. Josnan kautta voi hakea yli 50 asuntoa Joensuusta.  Yhdistys on ollut aktiivisesti vaikuttamassa keinoja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi muun muassa tukipalveluita kehittämällä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

 

Vuonna 2006 Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry sai Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) avustuksen Nuttu-projektin toteuttamiseen. Nuttu-projekti keskittyi nuorten (17–25-vuotiaiden) asumisen olojen, tukimallin ja tutkimuksen kehittämiseen. Projekti sai rahoituksen vuosille 2006–2009. Projektin avulla tuotteistettiin tuetun asumisen palvelu. Vuoden 2010 alusta yhdistys sai kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak). Samana vuonna alkoi myös tuetun asumisen palvelun myynti (toiminta on eriytetty RAY:n rahoittamasta toiminnasta). 

 

Josna on vuodesta 2010 lähtien osallistunut valtakunnallisen VAT-verkoston toimintaan. Verkosto toimii rikosseuraamusasiakkaille asumispalveluja tuottavien yleishyödyllisten järjestöjen yhteistyöfoorumina. Verkoston tarkoituksena on tehostaa, kehittää ja tukea sekä koordinoida rikosseuraamusasiakkaiden asumis- ja tukipalveluja ja tiedonvälitystä. Josna on sitoutunut osallistumaan verkoston Yhdessä tukien – työkäytänteitä jakaen -käsikirja-hankkeeseen. Toiminnan tavoitteena on tuottaa VAT-verkostossa rikosseuraamustaustaisten asumisen sisältöpalveluja tuottaville jäsenjärjestöille yhteiset toimintaperiaatteet, laatukriteerit ja toiminta- ja työkäytänteet käsikirjan ja ohjeistuksen muodossa.

 

Josna osallistuu paikallisella tasolla rikostaustaisten ASO-toimintaan (asiakasohjausryhmän tavoitteena on vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen yhteistyössä moniammatillisen tiimin ja vangin/asiakkaan oman verkoston kanssa).

Hallitus

Yhdistyksen hallitus 2019

Puheenjohtaja
Markku Rautiainen

Varapuheenjohtaja
Kaisa Kontkanen

Hallituksen jäsen
Elina Rosing

Sihteeri (kutsuttu)
Anna Lähteenmäki

Yhteistyössä