Yhdistys

 

Joensuun Seudun Nuorisoasuntoyhdistys ry

 

Joensuun Seudun Nuorisoasuntoyhdistys ry (Josna ry) on perustettu vuonna 2002. Yhdistys on valtakunnallisen nuorten asumisen etujärjestön Nuorisoasuntoliiton (NAL) jäsen. Josna ry vuokraa asuntoja alle 30-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille Joensuun alueella.

Tarjoamme asukkaillemme asumisohjausta ja -neuvontaa, asukastoimintaa ja tuotamme erillisiin palvelusopimuksiin pohjaavia asumisen tukipalveluita sekä omille asukkaillemme, että palveluita tarvitseville nuorille kaupungin alueella. Asumiseen ja asumisvalmiuksiin liittyvä koulutustoiminta ovat osana palvelukenttäämme.

 

Haluamme toiminnallamme vaikuttaa nuorisoasumisen myönteiseen kehitykseen sekä nuorten asunnottomuuden ja  syrjäytymisen ehkäisemiseen. Toimimme aktiivisesti osana tätä työtä tekevien toimijoiden verkostoa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Yhdistys on mukana mm. valtakunnallisen VAT-verkoston toiminnassa sekä osallistuu paikallisesti ASO-ryhmien toimintaan. Molemmat tähtäävät rikostaustaisten henkilöiden asuttamisen ja asumisen tukipalveluiden kehitämiseen.

 

Yhdistyksen toiminta on voittoa tavoittelematonta. Toimintaamme rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).  Vuosien saatossa Josna ry on useiden hankkeiden kautta on toimintansa sisällä kehittänyt asumisen sisältöpalveluja, jotka ovat jääneet elämään osana Josna ry:n toimintaa. Kohdennettua toiminta-avustusta (Ak) yhdistys on saanut vuodesta 2010 lähtien.

 

Nuorten tuetun asumisen palvelumyynti ei kuulu STEA toiminta-avustuksen piiriin.

 

Josna ry vuokraa tai välivuokraa liki sataa asuntoa Joensuun kaupungin alueella. Yhdistys ei omista asuntoja, vaan toimii osaisännöitsijänä ja palveluiden tuottajana yhteistyökumppaneidemme Y-säätiön, NAL-asuntojen sekä Joensuun kotien omistamissa kohteissa.

Asukkaat valitaan sosiaalisin perustein haastattelujen kautta. Josna ry osallistuu sekä paikallisesti että valtakunnallisesti verkostomaiseen toimintaan, joka edistää kohderyhmään kuuluvien nuorten asuttamista.

 

Hankkeet

Nuttuprojekti 2006-2009

Vuonna 2006 Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry sai Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) avustuksen Nuttu-projektin toteuttamiseen. Nuttu-projekti keskittyi nuorten (17–25-vuotiaiden) asumisen olojen, asumisentuen mallintamiseen ja tutkimuksen kehittämiseen. Projektin avulla tuotteistettiin tuetun asumisen palvelu. Vuoden 2010 alusta yhdistys sai kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak). Samana vuonna alkoi myös tuetun asumisen palvelun myynti

Palvelumyynti on eriytetty STEA:n rahoittamasta toiminnasta. 

 

Taitava koti-hanke 2014

Hankkeen myötä luotiin ESR-rahoituksella yhteistyössä kolmen yhdistystoimijan (Josna ry, Martat, 4H) kokoama asumis- ja arjenhallintaitojen palvelullinen ohjaus- ja koulutuspaketti, joka on helposti siirrettävissä eri konteksteihin eri toimijoiden kesken. 

 

Arjen tarina 2016-2017

 

Arjen tarina -hankkeessa nuoret itse kehittivät erilaisia arkisiin valintatilanteisiin sisältyvää tarinankerronnallista pelidemoa mm. asumisesta, työnhausta, kodin ylläpidosta, taloudesta, koulutuksesta ja työstä. Nuoret itse rakensivat arjen hallinnastaan esittelypelidemon ja jakoivat kokemusasiantuntijuuttaan muille samankaltaisessa tilanteessa oleville nuorille. Näin rakentamiseen osallistuneet nuoret saivat tietotaitoa oman arkensa hoitamiseen liittyvistä asioista sekä työkokemusta pelinrakentamisesta.

 

SOMA-hanke 2016-

SOMA-hanke on Kuopion-seudun nuorisoasunnot ry:n ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n vuosina 2016-2018 toteutettava yhteishanke. Jatkorahoitusta on myönnetty myös vuodelle 2019. Hanketta rahoittaa STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus). Hanke on osa valtakunnallista Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa 2016-2019.

Hankkeessa kehitetään järjestölähtöinen toimintamalli, jolla tuetaan 18-29-vuotiaiden lastensuojelutaustaisten nuorten aikuisten arkista toimintakykyä. Toimintaa kehitetään erityisesti asumisen onnistumisen tueksi ja asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi. Hankkeen toiminta ei korvaa ammatillisia palveluita.

Lisäksi hankkeessa kehitetään tunnistamistyökalu asiakasohjauksen tueksi. Työkalun avulla halutaan helpottaa asunnottomaksi joutumisen riskissä olevien  nuorten tunnistamista jo varhaisessa vaiheessa. 

Toiminta pitää sisällään rinnalla kulkevaa yksilötukea, vertaisryhmätoimintaa sekä mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä. SOMA-koti toiminnan kautta on mahdollista ottaa vastaan sekä lahjoittaa kierrätettyä kodintavaraa vähävaraisille henkilöille Joensuun alueella.

Lisätietoa

www.somahanke.fi

 

 

 

Josna ry:n hallitus

2019

Puheenjohtaja
Markku Rautiainen

Varapuheenjohtaja
Kaisa Kontkanen

Hallituksen jäsen
Elina Rosing

Sihteeri (kutsuttu)
Anna Lähteenmäki

Yhteistyössä