Palvelun kuvaus

KOTIINVIETÄVÄ TUKI

Palvelua tuotetaan maksusitoumuksella Josna Ry:n ja muissa kuin yhdistyksen hallinnoimissa asunnoissa asuville 16-30-vuotiaille henkilöille.

 

1-2 krt/vko

1-3 h/käyntikerta

 

Tuki toteutetaan arkipäivisin kotikäynteinä sekä tapaamisina kodin ulkopuolella asiakkaan tuentarpeista riippuen.

Palvelunkuvaus:

·         Rinnalla kulkevan sosiaalisen tuen ja sosiaalisten suhteiden ylläpidon tukemista.

·         Asiointiapua ja ohjausta (esim. etuuksien hakeminen, kaupassa käynti)

·         Asumisohjausta ja neuvontaa

·         Talousneuvontaa ja ohjausta

·         Palveluohjausta tarvittaviin muihin palveluihin

·         Kuntoutumisen, työllistymisen tai kouluttautumisen tukeminen

·         Harrastus ja vapaa-ajantoiminnan tukeminen

·         Verkostotyö ja säännölliset palaverit asiakkaan kannalta merkityksellisten toimijoiden kanssa

 

·         Puhelinpäivystys arkisin 7.00-18.00.

 

Työskentely kirjataan Arvinal-järjestelmään ja toimitetaan palvelun ostajalle jokaisen kuukauden 10 päivään mennessä postitse.

 

TUKIASUMISEN PALVELU

Palvelua tuotetaan erillisellä maksusitoumuksella yhdistyksen välivuokraamissa asunnoissa asuville 16-35-vuotiaille henkilöille (Y-säätiön tai Joensuun kotien omistamat yhdistyksen välivuokraamat asunnot) Asiakkaat tulevat palveluun kilpailutuksen kautta. 

 

1-5 krt/ viikossa

1-3 h/käyntikerta

Tuki toteutetaan arkipäivisin kotikäynteinä sekä tapaamisina kodin ulkopuolella asiakkaan tuentarpeista riippuen.

 

Palvelunkuvaus:

Työskentelyn alussa asiakkaan tuen tarve arvioidaan yhdessä nuoren ja hänen verkostojensa kanssa.

Palvelu sisältää asiakkaan tuentarpeiden mukaan räätälöidyn tuen, joka voi pitää sisällään esimerkiksi:

·         Rinnalla kulkevan sosiaalinen tuen ja sosiaalisten suhteiden ylläpidon tukemista

·         Mahdollisuuden osallistua säännölliseen ryhmätoimintaan

·         Asiointiapua ja ohjausta (esim. etuuksien hakeminen, kaupassa käynti)

·         Asumisohjausta ja neuvontaa

·         Talousneuvontaa ja ohjausta

·         Palveluohjausta tarvittaviin muihin palveluihin

.         Kuntoutumisen, työlllistymisen ja koulutttautumisen tukeminen

·         Harrastus ja vapaa-ajantoiminnan tukeminen

·         Verkostotyö ja säännölliset palaverit asiakkaan kannalta merkityksellisten toimijoiden kanssa

 

·         Puhelinpäivystys arkisin 7.00-18.00.

 

Työskentely kirjataan Arvinal-järjestelmään ja toimitetaan palvelun ostajalle jokaisen kuukauden 10 päivään mennessä postitse tai sähköisenä sopimuksen mukaan.

Yhteistyössä