Hinnoittelu

Palvelun asiakaskohtainen hinta perustuu sovittuun palvelukokonaisuuteen. Sovittua, asiakaskohtaista tukipalvelua voidaan tilaajan, tuottajan ja asiakkaan kanssa yhdessä muuttaa asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa kuitenkin niin, että palvelupaketti ei vaihdu kesken sopimuskuukauden. 

Asunnon vuokra ja muut erillispalvelut eivät kuulu tukipalvelun hintaan. Hinnoittelusta kannattaa kysyä yhdistyksen toiminnanjohtajalta.

Yhteistyössä