Tuettu asuminen

Tuetun asumisen palvelu on tarkoitettu itsenäistyville ja itsenäiseen asumisen aloittamisessa tukea tarvitseville nuorille ja nuorille aikuisille.

Palvelu koostuu arviointijaksosta ja kolmesta eri vahvuisesta tukipaketista, joista räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaava palvelukokonaisuus. Palvelu tuotetaan lähtökohtaisesti asiakkaan kotiin. Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään asunto Joensuussa nuorisoasunnoista tai yhdistyksen välivuokrausasunnoista. Nuorisoasunnoissa kaikilla asukkailla on mahdollisuus saada asumisneuvontaa, asukasohjausta ja osallistua asukastoimintaan. Asunnon vuokra ei kuulu palvelun hintaan.

Työskentely perustuu sosiaaliseen vahvistamiseen, joka on ennaltaehkäisevän työn menetelmäSosiaalinen vahvistaminen on jäsennelty ja vuorovaikutuksellinen prosessi, jossa asteittain parannetaan yksilön tai kohderyhmän yleisiä sosiaalisia taitoja ja valmiuksia, toiminnallisuutta, yhteisöllisyyttä, elämäntilannetta ja asemaa. Työskentelyn tavoitteena on elämänhallinnan tukeminen. Sosiaalisella vahvistamisella tarkoitetaan ennakoivaa työtä ja kohdennettua toimintaa. Se keskittyy riskiryhmässä olevaan yksilöön tai koko ryhmään.

Yhteistyössä