Varallisuusrajat

 

Valinta tapahtuu sosiaalisin perustein, hakemusten ja haastattelujen pohjalta. On tärkeätä, että annat hakemuksessasi selkeän kuvan tilanteestasi ja asunnon tarpeestasi. Asukasvalintaa tehdään asunnon tarpeen kiireellisyyttä arvioiden. 

"Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen, joita arvioidaan hakijan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella.

Hakijoita verrataan keskenään asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella ja asunnot vuokrataan asuntoa eniten tarvitseville. Etusijalle asetetaan asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Samalla pyritään vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen."

Lähde: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA (http://www.ara.fi/asukasvalinta)

 

Yhteistyössä