Varallisuusrajat

Vuokraamiemme asuntojen asukasvalinta tapahtuu sosiaalisin perustein. Varsinaiset mekaaniset varallisuusrajat ovat poistuneet, mutta hakijan tulot ja varallisuus vaikuttavat yhä valintaan. Asuntoja vuokrataan niitä eniten tarvitseville.

 

"Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen, joita arvioidaan hakijan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella.

 

Hakijoita verrataan keskenään asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella ja asunnot vuokrataan asuntoa eniten tarvitseville. Etusijalle asetetaan asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Samalla pyritään vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen."

 

Lähde: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA (http://www.ara.fi/asukasvalinta)

Yhteistyössä