Ohjautuminen

Asumisen tuen palveluihin hakeutuessa voit ottaa yhteyttä Josna ry:n henkilöstöön. Maksusitoumukset palveluun myönnetään sosiaalitoimen kautta. 

Mikäli koet olevasi tukipalvelun tarpeessa, ota yhteyttä sosiaalityöntekijääsi.

Yhteistyössä